ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566 ก่อนหน้านี้มีกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับภาษีบำรุงท้องที่ที่ดูแล้วมีความซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ งั้นวันนี้เราจะมาดูความหมายแบบกระชับ พร้อมทั้งแนะนำ การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566 เพื่อการเข้าใจที่ง่ายขึ้น ความหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกล่าวให้สั้น ๆ ก็คือ การจ่ายภาษีรายปีให้กับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งคิดมาจากมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่เราเป็นเจ้าของ โดยผู้ที่ต้องเสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องยึดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 1. ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม มีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.15% แบ่งเป็นกรณีบุคคลธรรมดา ที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ถ้าที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นแค่ 50 ล้านบาทแรก เงินส่วนที่เกินหลังจากนั้นจะต้องจ่ายภาษี ส่วนกรณีนิติบุคคลก็จ่ายภาษีที่ดินตามอัตราปกติ 2. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย มีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.30% แบ่งเป็นกรณีเจ้าของที่ดินกับสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังเดียว จะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน …

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566 Read More »