จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมาย

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมาย ระวังโดนจับ ติดคุกไม่รู้ตัว

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมาย ระวังโดนจับ ติดคุกไม่รู้ตัว การจอดรถยนต์ขวางหน้าบ้านของคนอื่นหรือจอดกีดขวางทางเข้าออก เป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกที่เจ้าของบ้านหลายคนนั้นปวดหัวหงุดหงิดรำคาญใจ แม้ว่าจะมีการติดป้ายห้ามจอดขวางทางเข้าออกไว้อย่างชัดเจนก็มักจะมีคนมาจอดอยู่เสมอ ต้องบอกเลยว่าการ จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมายระวังโดนจับ การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเป็นสิ่งที่มีความผิดตามกฎหมายและมีโทษในการเสียค่าปรับอีกด้วย แต่ละครั้งก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องจอดจริงๆ ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไม่ให้ทำผิดนั่นเอง  ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมาย การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมายระวังโดนจับ เพราะว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกิดความขัดแย้ง อาจโดนด่าหรือต่อว่าแบบรุนแรง หลายครั้งเกิดเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางใจกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เลย ดังนั้นจึงควรมาเรียนรู้ว่า จอดรถข้างบ้านคนอื่น ผิดไหม ทำความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นว่ามีข้อกฎหมายใดบ้าง เพื่อที่จะได้ระวังไม่ให้ทำผิด ดังต่อไปนี้  1. พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 การ จอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่น ขัดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 55 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม. 55 วรรค 1 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายตามมาตรานี้ ได้แก่ การหยุดรถในช่องเดินรถ รวมทั้งการจดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร 2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 การจอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นก่อให้เกิดความเดือดร้อนสร้างความรำคาญแก่เจ้าของบ้าน …

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมาย ระวังโดนจับ ติดคุกไม่รู้ตัว Read More »