โรคไขมันพอกตับ อันตรายกว่าที่คิด ใคร ๆ ก็เป็นได้ เราไม่ควรมองข้าม

โรคไขมันพอกตับ อันตรายกว่าที่คิด ใคร ๆ ก็เป็นได้ เราไม่ควรมองข้าม ไขมันพอกตับ อันตรายกว่าที่คิด ใคร ๆ ก็เป็นได้ เราไม่ควรมองข้าม การเกิดโรคภัยในร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะปัจจัยที่เกิดขึ้นก็มีส่วนมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ หรือว่าอาหารการกิน แต่บางคนที่ถูกโรคภัยคุกคามก็อาจเนื่องมาจากปัจจัยอื่นอย่างเช่น การเกิดจากพันธุกรรม บางโรคที่ไม่ร้ายแรงอาจหายเองได้ภายในเวลาสั้น ๆ บางโรคอาจแสดงอาการรุนแรงตั้งแต่ที่เป็นครั้งแรก ซึ่งการเกิดโรคลักษณะนี้อาจไม่ค่อยอันตรายมากนัก เพราะมันสามารถมองเห็นได้จากการแสดงออก แต่ก็มีบางโรคที่ไม่ได้แสดงอาการแล้วค่อย ๆ สะสมอย่าง ไขมันพอกตับ ที่ต้องบอกว่าถ้าปล่อยไปเรื่อย ๆ แล้วไม่ทำการรักษามันก็อาจจะไม่ได้หยุดแค่โรคนี้เพียงอย่างเดียว…

Continue Readingโรคไขมันพอกตับ อันตรายกว่าที่คิด ใคร ๆ ก็เป็นได้ เราไม่ควรมองข้าม