ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566 ก่อนหน้านี้มีกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับภาษีบำรุงท้องที่ที่ดูแล้วมีความซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ งั้นวันนี้เราจะมาดูความหมายแบบกระชับ พร้อมทั้งแนะนำ การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566 เพื่อการเข้าใจที่ง่ายขึ้น ความหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกล่าวให้สั้น ๆ ก็คือ การจ่ายภาษีรายปีให้กับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งคิดมาจากมูลค่าที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างที่เราเป็นเจ้าของ โดยผู้ที่ต้องเสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องยึดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ครอบครอง…

Continue Readingภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การคำนวณและการจ่ายภาษี ปี 2566