รถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ

หลังจากที่ รถไฟฟ้า หลายสี หลายเส้นทางก่อสร้างเสร็จ สายต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่ง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ก็ได้มีการทดลองใช้ และเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ส่วน รถไฟฟ้าสายสีชมพู ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ก็เลยทำให้ยังไม่รู้เวลาในการเดินรถ ที่แน่ชัดเท่าไหร่ ดังนั้น เราควรศึกษาเส้นทางการเดินรถไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อ เตรียมความพร้อมใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เผื่อมีใครถามจะได้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ลักษณะของรถไฟฟ้าสายสีชมพู ใช้การเดินรถแบบรางเดียว หรือที่เรียกว่า Mono Rail ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง…

Continue Readingรถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ