รถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ

หลังจากที่ รถไฟฟ้า หลายสี หลายเส้นทางก่อสร้างเสร็จ สายต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่ง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ก็ได้มีการทดลองใช้ และเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ส่วน รถไฟฟ้าสายสีชมพู ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ก็เลยทำให้ยังไม่รู้เวลาในการเดินรถ ที่แน่ชัดเท่าไหร่ ดังนั้น เราควรศึกษาเส้นทางการเดินรถไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อ เตรียมความพร้อมใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เผื่อมีใครถามจะได้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ลักษณะของรถไฟฟ้าสายสีชมพู ใช้การเดินรถแบบรางเดียว หรือที่เรียกว่า Mono Rail ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง 28,000 คน ส่วนเวลาที่ใช้ในการเดินรถจะช้ากว่าปกติ เพราะใช้ความเร็วได้แค่ 80 กม. / ชม. เท่านั้น แต่ถ้าเทียบกับการจราจรด้านล่าง ทางเลือกนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่มาอันดับต้น ๆ     เส้นทางการเดินรถ           เส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพู กินระยะทางที่ค่อนข้างยาว จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ โดยในแต่ละระยะก็จะมีสถานีต่าง ๆ คือ ระยะที่ 2 …

รถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ Read More »