กินน้ำเยอะทำให้สมองบวม

กินน้ำเยอะทำให้สมองบวม จริงหรือไม่

กินน้ำเยอะทำให้สมองบวม จริงหรือไม่ เราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าดื่นน้ำเยอะทำให้หมดสติได้  จริง ๆ แล้วทางการแพทย์ เรียกอาการแบบนี้ว่า  water intoxication หรือน้ำเป็นพิษ เป็นอาการที่ดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งไตของคนเรา สามารถขับน้ำออกได้0.8 ถึง 1.0 ลิตรต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำปริมาณมากในเวลาอันสั้น จึงทำให้ไตไม่สามารถกำจัดน้ำส่วนเกินออกได้ทัน สาเหตุที่ กินน้ำเยอะทำให้สมองบวม เมื่อมีน้ำเป็นปริมาณมากในกระแสเลือด น้ำก็จะไปเจือจางสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย เกลือแร่ในร่างกายนั้นก็คือโซเดียม เมื่อโซเดียมในร่างกายมีการเจือจางมากเกินไป จึงทำให้เกิดภาวะสมองบวมได้ จึงทำให้คนที่ดื่มน้ำปริมาณมากในเวลารวดเร็วเกิดภาวะฉุกเฉิน สมองบวมแบบเฉียบพลัน โดยถ้าร่างกาย โซเดียมต่ำกว่า 135 มิลลิโมลต่อลิตร ก็จะเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ ของร่างกายตามมา ปัญหาหลักก็คือ สมดุลน้ำในร่างกาย เพราะโซเดียมช่วยรักษา สมดุลน้ำภายในเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อโซเดียมต่ำลง น้ำนอกเซลล์ก็จะเข้าไปในเซลล์ ทำให้เซลล์ต่าง ๆ บวม โดยเซลล์ที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ เซลล์สมอง แต่โอกาสที่ดื่มน้ำมากกว่าปกติ โดยไม่ได้ตั้งใจ มีน้อยมาก ๆ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่จะเกิดกับนักกีฬา …

กินน้ำเยอะทำให้สมองบวม จริงหรือไม่ Read More »