ประชาธิปไตยคือ

ประชาธิปไตยคือ

ประชาธิปไตยคือ ถ้าขอนิยามคำว่า ประชาธิปไตย หลายคนอาจนึกถึงความเสมอภาค หรือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่เรามักจะรับรู้กันแบบทั่วไปอยู่แล้ว เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรี ควรจะเป็นนักการเมืองที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกมา และได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานบ้านเมือง ซึ่งหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่รู้หรือไม่ว่า ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย จริง ๆ แล้วไม่ได้มีเท่าที่เรารู้กัน เพราะมันยังมีบทบัญญัติแยกย่อยออกอีกเป็นข้อ ๆ เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตยคือ หากยึดเอา ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 จะแปลได้ว่า เป็นการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ส่วน Democracy แปลว่าอำนาจสูดสุดในการปกครองจะต้องมาจากประชาชน และรัฐบาลที่เลือกมาจะต้องอยู่ในอำนาจจนครบวาระ ถ้าหากผลงานของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารต่อไป ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็มักจะใช้ระบบนี้ในการเลือกผู้บริหารงาน 4 หลักการของประชาธิปไตย แค่ความเชื่อมั่นในตัวบุคคลอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป เพราะการที่ประชาชนจะไว้วางใจใรสักคน ก็จะต้องเข้าใจในพื้นฐานของ 4 หลักการของประชาธิปไตย ก่อน ดังนี้ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ สรุปโดยรวมแล้ว ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย …

ประชาธิปไตยคือ Read More »