เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน

          ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หากเรามีคนใกล้ชิดที่เป็น ผู้สูงอายุ เราก็จะรู้ว่าทางรัฐบาลมีนโยบายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่มีการรับสวัสดิการอื่น ส่วนรายได้ หรือคุณสมบัตินอกจากนี้ รัฐบาล ไม่ได้นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดแต่อย่างใด แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2566 ที่มีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้นโยบายนี้ถูกปรับเปลี่ยน จากการรับแบบถ้วนหน้ากลายเป็นการใช้เกณฑ์ใหม่ว่า ผู้สูงอายุ จะต้องไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งมันทำให้หลายคนเกิดความกังขาว่านี่เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล หรือว่าเป็นการลดรายได้ของประชาชนกันแน่ เพราะเกณฑ์ที่ว่านี้ต้องการปรับใช้เฉพาะกลุ่มที่จำเป็น หรือเดือดร้อน…

Continue Readingเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน