ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด

ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในหมู่ผู้ปกครอง เพราะโดยปกติแล้วครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี จะได้รับ เงินอุดหนุนบุตร จากรัฐบาลเดือนละ 600 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ซึ่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณ เงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2566 จำนวน 998.442 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงได้เสนอไปเรียบร้อย แต่อยู่ ๆ กรมกิจการเด็ก และเยาวชนก็ประกาศเลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร…

Continue Readingประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด