สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม

สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยู่ในวัยทำงาน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกันไว้ล่วงหน้า เพราะหลังจากนี้ไปเราก็จะได้อนาคตของชาติเพิ่มขึ้นมาอีก แต่รู้หรือไม่ว่าคุณแม่ที่เป็น ผู้ประกันตน จะได้รับ สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม ด้วย หากคุณแม่ไม่ได้เป็น ผู้ประกันตน แต่คุณพ่อเป็น ผู้ประกันตน ก็สามารถเบิกได้เช่นกัน ว่าแต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องคอย Update เรื่อย ๆ เพราะมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากเป็นข้อมูลสด ๆ ร้อน ๆ ที่เพิ่ง Update เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เงื่อนไขในการใช้ สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม มีดังนี้ 1. ต้องมีการนำส่งเงินมากกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนที่จะคลอด          2. การเบิกเงินค่าคลอด ในกรณีที่เป็น ผู้ประกันตน ทั้งสองคน จะใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น          3. คุณแม่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน (กรณีเป็น ผู้ประกันตน) เอกสารสำหรับการเบิกค่าคลอดบุตร …

สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม Read More »