เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง ขึ้นชื่อว่าเป็น สิทธิประโยชน์ ก็ย่อมต้องได้ประโยชน์ โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่อยู่ภายใต้สังกัดการจ้างในระบบบริษัท ที่มีกฎบังคับว่าจะต้องทำหน้าที่ส่งเงินประกันสังคม และลูกจ้างก็จะกลายเป็น ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินชดเชยระหว่างว่างงาน, เงินชดเชยในการถูกจ้างออก, การรักษาโรคต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิต โดยการเป็น ผู้ประกันตน จะต้องมีการเลือกสถานพยาบาลไว้ตั้งแต่แรก หากมีการเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับบริการได้เลย ซึ่งบางคนอาจจะ อยากเปลี่ยน หรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม เพราะมีเหตุจำเป็นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองตามช่องทางที่มีการแจ้ง เงื่อนไขในการในเปลี่ยน…

Continue Readingเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง