ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566 ทุกธนาคาร อัปเดต ล่าสุด

ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566 ทุกธนาคาร อัปเดต ล่าสุด ในยุคสมัยที่รายจ่ายสวนทางกับรายรับ ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนถึงไม่เพียงพอกับการครองชีพในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่มีภาระในการผ่อนสิ่งต่าง ๆ อย่างเช่น รถ หรือบ้าน ที่ล้วนแล้วแต่มีการเสียดอกเบี้ยไปตามเงื่อนไข ซึ่งใน ปี 2566 นี้ก็มี การปรับดอกเบี้ยบ้าน ของธนาคารด้วยเช่นกัน แต่ว่าจะปรับให้มากขึ้น หรือปรับให้ลดลงต้องไปดูกัน

มาดูว่า แต่ละธนาคาร ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566 มากน้อยแค่ไหน

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 3.00% ในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3 มีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท / หลักประกัน โดยเปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เว้นแต่ว่าสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด เนื่องจากสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 6.900% (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566)

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปี ต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.45% เฉพาะในโครงการกู้ซื้อบ้านใหม่จากบริษัทฯ พันธมิตร เช่น โครงการบ้าน และคอนโดจากแสนสิริ และมีเงื่อนไขว่าจะต้องสมัครพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทด้วย

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.580% (ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566)

3. ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลาย โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.55% และแบ่งออกเป็น

– แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.90% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.80%

– แบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.65% ปีที่ 2 = MRR-4.15% และปีที่ 3 = MRR-1.70% โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน

มีดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 3.55% และมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หรือพนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.050% (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566)

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3 ปีที่ 3.55% สำหรับคอนโดราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปมีวงเงินกู้สูงสุด 100% ส่วนกลุ่มอาชีพพิเศษ, ลูกค้ากรุงศรี เอกซ์คลูซีฟ และลูกค้า KRUNGSRI PRIME จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.55%

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.150% (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566)

ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566

5. ธนาคารกสิกรไทย มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.58% จากสินเชื่อบ้านสีเขียว, ซื้อบ้านใหม่ ส่วนโครงการหมู่บ้านมีราคาซื้อขายบ้านตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป แต่ถ้าต่ำกว่า 8 ล้านบาท จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.90% โดยการขอสินเชื่อบ้านมี 2 รูปแบบ ได้แก่ พนักงานที่มีรายได้ประจำ 50,000 บาทขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 6.98% สำหรับผู้ประกอบการ ต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ก็จะมีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 7.48% และมีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และราคาประเมินหลักประกัน

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.050% (ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566​)

ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566

7. ธนาคารออมสิน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.84% สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, MOU และลูกค้าที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทที่ทำประกันชีวิต ส่วนผู้กู้ที่ไม่ทำประกันชีวิต จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกอยู่ที่ 4.34% มีวงเงินกู้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 6.995% (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566)

ปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้าน 2566

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าโครงการกับลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามประเภท นอกจากนี้ก็ยังแบ่งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่เป็น 2 รูปแบบการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

หมายเหตุ : อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.050% (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566​)