การต่อภาษีรถยนต์ มีกี่วิธีและต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

การต่อภาษีรถยนต์ มีกี่วิธีและต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ใช้รถจะต้องจ่ายภาษี เพื่อที่ราชการจะได้นำเงินภาษีส่วนนี้นำไปใช้สนับสนุนในด้านการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนหนทางหรือพัฒนาการบริการในด้านการคมนาคมให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไม่ต่อภาษีถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจจะระวางโทษต้องเสียค่าปรับ หรืออาจจะถูกระงับทะเบียนของรถยนต์ ซึ่งจะต้องจดทะเบียนใหม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงควรที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจวิธี ต่อภาษีรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต่อภาษีได้ที่ไหนและมีขั้นตอนค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนั่นเอง 

การต่อภาษีรถยนต์ ต่อได้เมื่อไหร่

ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนจะต้องจ่ายภาษีรถยนต์ตามระเบียบกฎหมาย เมื่อถึงกำหนดในแต่ละปีเจ้าของรถยนต์ทุกคนจะต้องทำการ การต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ทุกปี โดยจะได้ป้ายกระดาษซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ตัวแทนของชื่อรถในการเดินทาง หากเกิดเหตุต่างๆก็สามารถที่จะตรวจสอบติดตามได้ หากขาดการต่อภาษีก็จะมีความผิดต้องเสียค่าปรับ โดยการต่อภาษีรถยนต์สามารถที่จะต่อได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุของป้ายที่ระบุไว้โดยสามารถที่จะทำการต่อล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนครบกำหนดเลยทีเดียว 

การต่อภาษีรถยนต์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อภาษีรถยนต์

ใน การต่อภาษีรถยนต์จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนจะต่อภาษี ดังต่อไปนี้ 

  • การต่อภาษีรถยนต์สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุได้ 3 เดือน โดยหากต่อภาษีช้ากว่ากำหนดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะถือว่าเป็นการขาดการต่อภาษี ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • หากขาดต่อภาษีรถยนต์เกินกว่า 3 ปีขึ้นไปจะถูกยกเลิกป้ายทะเบียนไปโดยปริยาย หากต้องการต่อภาษีรถยนต์ใหม่จะต้องนำทะเบียนเดิมไปคืนพร้อมกับชำระค่าปรับ 
  • หากรถมีอายุมากกว่า 7 ปีเป็นต้นไปจะต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์เสียก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ 
  • ในการต่อภาษีรถยนต์จะต้องทำการต่อ พรบ. รถยนต์ ซึ่งเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ได้ 

วิธีการต่อ ภาษีรถยนต์ง่ายๆ ทำได้หลากหลายช่องทาง

ขั้นตอนและวิธี การต่อภาษีรถยนต์นั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเอกสารให้ครบครันเสียก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลา โดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ และเอกสาร พรบ. รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ  เมื่อได้เตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นภาษีได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดใดก็ตาม ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือจะชำระผ่านแอปพลิเคชัน mPay หรือทรูมันนี่วอลเล็ท หรือจะต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกก็ทำได้ง่ายสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

การต่อภาษีรถยนต์

ขั้นตอนของการต่อภาษีรถยนต์ง่ายๆสะดวกสบายไม่ต้องรอนาน

  1. การต่อภาษีรถยนต์ที่ จุดบริการ
    • ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและทำการยื่นคำขอต่อทะเบียนรถยนต์ ในช่องทางต่างๆที่รับต่อภาษีเช่นสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากนั้นก็จะทำการตรวจสภาพรถยนต์และมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีตามอัตราที่กำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับเครื่องหมายแสดงการจ่ายภาษีรถยนต์หรือป้ายวงกลมสำหรับมาติดหน้ารถนั่นเอง 
  2. การต่อภาษีออนไลน์
    • สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมขนส่งทางบก ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน อาจจะต้องมีการกรอกชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด พร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร ตลอดจนเบอร์โทรศัพท์หรือ ID LINE เพื่อการติดต่อ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดของรถและรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พรบ. จากนั้นก็ทำการเลือกวิธีการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือจะชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยทำการพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถยนต์เพื่อนำไปชำระที่จุดบริการ หลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งเครื่องหมายการจ่ายเงินภาษีและกรมธรรม์ พรบ. คุ้มครองให้กับผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ต่อไป เจ้าของรถสามารถนำคู่มือจดทะเบียน การต่อภาษีรถยนต์ไปทำการบันทึกที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยทั่วประเทศ 

ย้ำเตือนความจำอย่าลืมตรวจสอบและสังเกตวันหมดอายุที่ป้ายหน้ารถยนต์อยู่เสมอ

ผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากจะต้องดูแลรักษารถให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สิ่งที่มีความสำคัญไม่ควรจะละเลยก็คือ การต่อภาษีรถยนต์เพื่อที่จะได้นำเงินรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาถนนหนทางและระบบการคมนาคมขนส่งให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นผู้ใช้รถทุกคนควรที่จะต้องตรวจสอบและสังเกตวันหมดอายุที่ป้ายหน้ารถยนต์อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ไปจ่ายภาษีให้ตรงเวลา เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินค่าปรับหรือเสียเวลาในการเดินเรื่องต่อภาษีใหม่นั่นเอง ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะ ต่อภาษีออนไลน์ ได้ง่ายๆสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยลดเวลาลดขั้นตอนต่างๆได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียว