เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง

เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง วิสัยของคนทั่วไปคงไม่มีใครที่อยากจะทำของหาย เว้นแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โดนขโมย, ทำหล่น, การเกิดอุบัติเหตุ หรือไปวางลืมไว้ที่ไหนสักที่ ซึ่งคนที่ทำของหายส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้คืน ยิ่งเป็นของมีราคาอย่างโทรศัพท์ หรือกระเป๋าสตางค์ก็มีโอกาสน้อยมาก ถ้าคนเก็บได้ไม่ใช่พลเมืองดีจริง ๆ และนอกจากสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถหายได้แล้ว ป้ายทะเบียนรถหาย ก็เป็นสิ่งที่หายกันบ่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักจนมีน้ำกักขัง หรือเวลาที่น้ำท่วมสูงก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้เช่นกัน และคำถามต่อมาก็คือ เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง? วันนี้เราจะเอาคำตอบมาฝากกัน

หากเป็นเมื่อก่อนไม่ว่าเอกสารสำคัญอะไรของเราจะหาย เราก็จะต้องไปทำการแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำหลักฐานนั้นไปขอเอกสารใหม่ แต่ในปัจจุบันมีเอกสารอยู่ 6 ชนิด ที่ไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว และสามารถไปขอใหม่ได้เลย คือ สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ ป้ายทะเบียนรถ แต่เอกสารสำคัญที่นอกเหนือจากนี้ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สมุดบัญชีธนาคาร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ ยังคงต้องมีการแจ้งความเพื่อออกเอกสารใหม่อยู่ ซึ่งผู้แจ้งสามารถแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้

เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง

เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง เอกสารสำหรับทำป้ายทะเบียนรถใหม่

          เอกสารสำหรับทำป้ายทะเบียนรถใหม่ แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

          1. กรณีที่เป็นเจ้าของรถเอง จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ดำเนินการด้วยตัวเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเอง)

2. กรณีที่รถติดไฟแนนซ์ สามารถแจ้งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าจะดำเนินเรื่องเอง จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ต้องวางมัดจำในการยืมคู่มือเล่มทะเบียนตัวจริง)
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการทำป้ายทะเบียนรถใหม่

 1. ไปยังขนส่งในพื้นที่ หรือจังหวัดที่จดทะเบียนรถไว้
 2. ยื่นคำขอ พร้อมส่งเอกสารในการขอ ป้ายทะเบียนรถ ใหม่
 3.           3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
 4.           4. เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วจะต้องชำระค่าบริการขอ ป้ายทะเบียนรถ ใหม่ 
 5.           5. เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารแทนการสูญหาย พร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียน

เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการมารับ ป้ายทะเบียนรถ และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจะโทรมาแจ้งหลังจากนั้น 15 วัน เพื่อให้ไปรับ ป้ายทะเบียนรถ

เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายต้องทำยังไง

อัตราค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

อัตราค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ จะแบ่งเป็นค่าบริการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ที่มีค่าธรรมเนียมในราคา 5 บาท บวกกับค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถทั่วไป ในราคา 100 บาท แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล จะมีราคาอยู่ที่ 600 บาท

คำถามชวนรู้

หากแผ่นป้ายทะเบียนรถหายสามารถขับรถได้หรือไม่

ปกติแล้วการที่รถไม่มี ป้ายทะเบียนรถ ติดอยู่ ก็ไม่สมควรที่จะนำมาใช้บนท้องถนน เพราะถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ถึงสองมาตรา ซึ่งผู้ขับขี่จะได้รับโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถยนต์ ก็สามารถแสดงใบเสร็จชำระเงินที่ได้มาจากสำนักงานขนส่ง เพื่อเป็นแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราวก่อนได้

ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถยื่นขอที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่

ตามกฎแล้ว การแจ้งแผ่นป้ายทะเบียนรถหาย จะต้องทำเฉพาะสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือภายในจังหวัดที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น แต่ถ้าเราทำ แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ที่จังหวัดอื่น จะต้องไปขอ แผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนชั่วคราว จากสำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้นมาใช้ก่อน เผื่อในกรณีที่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้มีเอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเราไม่ได้ตั้งจะทำผิดกฎหมาย