ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว สำหรับนักเดินทางสายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน หรือการไปเที่ยวก็แล้วแต่ การเดินทางก็คงไม่พ้นการขึ้นเครื่องบิน และในการขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศต่าง ๆ ก็จะต้องมี หนังสือเดินทาง หรือที่เรียกกันติดปากว่า พาสปอร์ต ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้เข้าไปภายในประเทศนั้น ๆ อย่างราบรื่น และเอกสารนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เดินทาง โดยในเอกสารจะประกอบไปด้วยรูปถ่าย, วันเกิด, สัญชาติ, หมายเลขประจำตัวระบุไว้ หากผู้เดินทางเกิดปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น แต่ถ้าใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ แล้วพบว่า พาสปอร์ต ใกล้จะหมดอายุ ก็สามารถ จองคิวออนไลน์ ไว้ก่อนได้เลย ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว วิธีจองคิวต่อพาสปอร์ตออนไลน์

 1. จองคิวต่อพาสปอร์ตออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.qpassport.in.th และกดจองคิว
 2. กดเลือกพื้นที่ประเทศไทย และกดยินยอมเงื่อนไขการให้บริการ
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามบัตรประชาชน พร้อมกับที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 4. เลือกสำนักงานที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ
 5. เลือกลักษณะการจอง (คนเดียว / กลุ่ม )
 6. เลือกวันที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ โดยระบบจะตรวจสอบว่าวันที่เลือกมีคิวหรือไม่ จากนั้นกดยืนยัน
 7. ระบุวิธีรับ พาสปอร์ต ว่าให้ส่งไปรษณีย์ หรือไปรับด้วยตัวเอง
ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

เอกสารในการทำพาสปอร์ต

เอกสารในการทำพาสปอร์ต แบ่งออกเป็น 3 กรณี หลัก ๆ คือ

 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • บัตรประชาชนตัวจริง     
  • พาสปอร์ตเล่มเก่า (หากมี)
  • ใบแจ้งความฉบับจริง (กรณีพาสปอร์ตหาย)
 2. อายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีบิดา – มารดาอยู่ด้วยกัน) จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • สูติบัตรตัวจริง
  • บัตรประชาชนตัวจริง (เด็กมีอายุ 7 ปีขึ้นไป)
  • พาสปอร์ตเล่มเก่า (หากมี)
  • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา / มารดา
  • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
 3. อายุต่ำกว่า 20 ปี (บิดา – มารดาหย่าร้าง) จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • สูติบัตรตัวจริง
  • บัตรประชาชนตัวจริง (เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป)
  • พาสปอร์ตเล่มเก่า (หากมี)
  • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา – มารดา (ผู้ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว)
  • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และอำนาจปกครองบุตร
  • ทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดมีอำนาจปกครองบุตร

จริง ๆ แล้วในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาทำ พาสปอร์ต ก็ยังมีเงื่อนไขอีกหลายข้อ หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กรมการกงสุล

ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต

ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ราคาก็จะต่างกัน ดังนี้

 • พาสปอร์ตแบบ 5 ปี จะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
 • พาสปอร์ตแบบ 10 ปี จะมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
 • พาสปอร์ตแบบด่วนพิเศษ จะมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท สามารถรับเล่มได้ในวันเดียวกัน
ตอบทุกข้อสงสัย ทำพาสปอร์ตจองคิวออนไลน์ได้แล้ว

ผู้เดินทางสามารถต่อพาสปอร์ตได้เมื่อไหร่

ผู้เดินทางสามารถต่อพาสปอร์ต ได้ในช่วงอายุที่ของ พาสปอร์ต เหลือประมาณ 6 เดือน ซึ่งนั่นแปลว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ พาสปอร์ต หมดอายุไปก่อนแล้วค่อยไปต่อ เพราะบางประเทศอาจมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การ ต่อพาสปอร์ต ไว้ล่วงหน้าก็จะทำให้ไม่เสียเวลา และสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วพบว่า อายุของ พาสปอร์ต เหลือน้อยกว่า 6 เดือน อาจทำให้กลับมาที่ประเทศไทยไม่ได้ แนะนำให้สอบถามกับสายการบินดู แต่ถ้าคำตอบคือไม่สามารถเดินทางกลับได้ ก็จะต้องติดต่อไปยังสถานทูตฯ เพื่อทำเรื่องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

สำนักงานบริการทำหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำนักงานบริการทำหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดให้บริการทั้งหมด 8 แห่ง คือ

 • กรมการกงสุล เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:15 น.
 • บิ๊กซีสุวินทวงศ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:15 น.
 • MRT คลองเตย เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:15 น.
 • ธัญญาพาร์ค โซน C ชั้น 1 เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:15 น.
 • SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:15
 • ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3 เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:45 น.
 • MBK Center ชั้น 5 โซน A เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:45 น.
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:45 น.