ประกันสังคม มาตรา 40 คือ

ประกันสังคม มาตาร 40

 ในระบบของ ประกันสังคม ที่นอกเหนือจาก ประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับคนทำงานปัจจุบัน และ ประกันสังคมมาตรา 39 ที่มีไว้สำหรับอดีตคนทำงาน ที่ยังอยากส่งเงินแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์แล้ว ก็ยังมี ประกันสังคม อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งเป็นของคนทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบบริษัท  เช่น พ่อค้าแม่ขาย เป็นต้น

ประกันสังคม มาตรา 40 ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ?

หาก ผู้ประกันตน มีเป็นผู้ถือสิทธิ์ใน ประกันสังคมมาตรา 39 จะต้องมีการจ่ายเงินในจำนวน 400 กว่าบาท / เดือน และถ้าถามว่า ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ ? คำตอบมีให้ ผู้ประกันตน เลือก 3 แบบ คือ

          1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาท          2. จ่ายเงินสมทบ 100 บาท        3. จ่ายเงินสมทบ 300 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์อะไรให้บ้าง ?

          เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์อะไรให้บ้าง ? โดยสิ่งที่เราได้รับมีดังนี้

          1. เจ็บป่วย จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ทั้ง 3 ทางเลือก

          2. ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ และค่าทำศพในกรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ

          3. สงเคราะห์บุตร ได้รับเฉพาะการจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3

          4. ชราภาพ ได้รับเฉพาะการจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3

          5. เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพทั้ง 3 ทางเลือก

          ทั้งนี้การเลือกจ่ายเงินสมทบขึ้นอยู่กับความพร้อมของ ผู้ประกันตน และมันก็จะมีผลกับ สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับลดหลั่นกันไปตามอัตราในการจ่ายเงินด้วย เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเลือก

ประกันสังคมมาตรา 40 ขาดส่งได้กี่เดือน ?

          ใครที่มีความกังวลกลัวว่าจะลืมส่งเงิน แล้วเกิดคำถามว่า ประกันสังคมมาตรา 40 ขาดส่งได้กี่เดือน ? จริง ๆ แล้ว ประกันสังคมมาตรา 40 ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าจะต้องจ่ายวันไหน ขอเพียงแค่จ่ายภายในเดือนอย่างสม่ำเสมอเป็นพอ แต่ถ้าหากไม่ได้ส่งเงินสมทบหลาย ๆ เดือนไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เราจะยังคงเป็น ผู้ประกันตน เหมือนเดิมโดยไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่การเบิกจ่ายในความคุ้มครองต่าง ๆ จะถูกพิจารณาไปตามเกณฑ์ หรือถ้าหากไม่ได้จ่ายเงินเนื่องจากลืมก็ให้จ่ายเป็นเดือนปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องจ่ายย้อนหลัง และถ้าใครพอจะมีเงินก้อนสำรองไว้ ก็สามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าไป 12 เดือนเลยก็ได้เช่นกัน

คุณสมบัติแบบไหนที่สามารถใช้ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ ?

          สำหรับ คุณสมบัติที่สามารถใช้ประกันสังคมมาตรา 40 ได้ มีหลักพิจารณา 7 ข้อ คือ

          1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าไม่มีสัญชาติไทย ต้องใช้บัตรประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7

          2. มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี

          3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น Freelance สายงานต่าง ๆ

          4. ไม่มีสังกัดเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัทที่เป็นระบบ

          5. ไม่ได้อยู่ในสถานะ ผู้ประกันตนมาตรา 39

          6. ไม่ได้สังกัดข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

          7. เป็นผู้พิการ

ชอบบทความนี้แชร์เลย
Scroll to Top