ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ขั้นตอนที่ควรรู้ก่อน ลงทะเบียน

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ขั้นตอนที่ควรรู้ก่อน ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่มียานพาหนะอยู่ในครอบครอง ควรจะมีเอกสารสำคัญเพื่อแสดงให้รู้ว่าบุคคลนี้มีความสามารถในการขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มือใหม่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะการพลาดแค่นิดเดียวก็อาจทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้ แต่สำหรับผู้ที่มีเอกสารอยู่แล้ว และต้องการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet แล้วก็การเตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการอบรม

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนในการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566

1. เข้าที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com (ระบบ DLT e-learning) ของกรมการขนส่งทางบก หากใครที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบด้วยเลขบัตรประชาชนกับวัน / เดือน / ปีเกิด แต่ถ้าใครที่เข้าเป็นครั้งแรกให้ลงทะเบียนก่อน

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบทั้งเลขบัตรประชาชน, เลขหมายโทรศัพท์, อีเมล และวัน / เดือน / ปีเกิด ที่เป็นพ.ศ. โดยข้อมูลจะต้องเป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อได้เพื่อเป็นประโยชน์กับตนเอง แล้วไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหล เพราะกรมการขนส่งทางบกจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ เมื่ออ่านเงื่อนไขพร้อมตรวจความเรียบร้อยแล้วให้กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข แล้วตามด้วยยืนยัน

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

3. เลือกหมวดอบรมต่ออายุ แล้วเลือกประเภทการอบรมตามใบอนุญาตขับรถ จาก 3 ประเภท คือ

3.1 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

3.2 ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ชนิดที่ 1 – 4 และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 ชั่วโมง

3.3 ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 3 ชั่วโมง

4. ทำแบบทดสอบ เกี่ยวกับทัศนคติในการใช้รถใช้ถนน และเกิดสามัญสำนึก รวมไปถึงการเรียนรู้เครื่องหมาย หรือกฎจราจรต่าง ๆ

5. ดูวีดีโอการอบรมให้จบ เพราะในตอนท้ายจะมีคำถามมาทดสอบ เพื่อรองรับว่าผู้ขับขี่มีการฟังอบรมจริง และไม่สามารถกดข้าม หรือปิดหน้าต่างการอบรมได้

6. วัดความรู้หลังจากจบการอบรม โดยต้องตอบคำถามจำนวน 3 ข้อ

7. หลังจากอบรมเสร็จ พร้อมกับสอบผ่านเรียบร้อยให้เข้าไปที่เมนูหลักฐานการอบรม จากนั้นบันทึกภาพที่เป็น QR Code เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าผ่านการอบรม

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน?

แต่ถ้าผู้ขับขี่มี ใบขับขี่หมดอายุ ซึ่งอาจเกิดจากการลืม หรือว่าไม่ได้ดูก็ยังสามารถ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ได้อยู่ โดยกรมการขนส่งทางบกจะแบ่งออกเป็น กรณี ดังนี้

1. ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน และไม่ต้องสอบปฏิบัติใหม่

2. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ต้องสอบข้อเขียนให้ได้ 45 ข้อ จาก 50 ข้อ หากสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ในวันถัดไป

3. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไป ต้องสอบข้อเขียนให้ได้ 45 ข้อ จาก 50 ข้อ พร้อมกับสอบภาคปฏิบัติใหม่ทั้ง 3 ด่าน ได้แก่ ท่าเดินหน้าและถอยหลัง, ท่าจอดรถเทียบทางเท้า และท่าขับรถถอยเข้าซอง หากสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบใหม่ในวันถัดไป

เมื่อผู้ขับขี่ทำครบทุกขั้นตอนแล้วก็ใช่ว่าจะจบเรื่องราว เพราะหลังจากนี้ก็จะต้องไปยื่นเอกสารที่กรมขนส่งทางบกอีก แล้วต้องนำหลักฐานไปยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม หากเกินจากนี้ไปจะต้องเข้ารับการอบรมใหม่อีกครั้ง ซึ่งการ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ จะใช้เวลาในการอบรมที่ต่างกันไปแล้วแต่กรณี ถ้าใครที่ไม่มีเวลามากพอที่จะเข้ารับการอบรม แนะนำว่ารอให้พร้อมก่อน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566

1. ดาวน์โหลด Application DLT Smart Queue (ได้ทั้งระบบ iOS และ Android) หรือจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.//gecc.dlt.go.th

2. ลงทะเบียน โดยการเลือกสัญชาติ และกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขหมายโทรศัพท์ / อีเมล สำหรับส่งข้อความ OTP เมื่อผู้ขับขี่ยืนยันตัวตนแล้วจะถือว่าได้รับการจองคิวเรียบร้อย

3. เลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวก แล้วเลือกหมวดงานใบอนุญาตกับประเภทใบอนุญาต และกรอกข้อมูล ใบขับขี่หมดอายุ จากนั้นเลือกวัน / เวลาที่ต้องการ และกดยืนยัน

4. เข้าเมนูคิวของฉัน หากสำเร็จก็จะพบกับข้อมูลการจองคิว ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ให้ทำการบันทึกภาพเพื่อไปยื่นพร้อมใบขับขี่ปัจจุบัน, บัตรประชาชน, QR Code การอบรม, ใบรับรองแพทย์ ที่กรมการขนส่งทางบก และจ่ายค่าธรรมเนียม

ชอบบทความนี้แชร์เลย
Scroll to Top