โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท สีตราครุฑต่างกันอย่างไร

โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท สีตราครุฑต่างกันอย่างไร ในการที่บุคคล ๆ หนึ่งจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แบบถูกต้อง ก็จะต้องมีหนังสือแสดงหลักฐาน หรือที่หลายคนเรียกเอกสารนี้ว่า โฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของในที่ดินนั้น ๆ แต่ก่อนที่จะไปเป็นเจ้าของที่ดินสักที่ ก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท และ สีตราครุฑต่างกันอย่างไร โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท ประเภทของโฉนดที่ดิน แบ่งได้ทั้งหมด 4 ประเภทหลัก โดยแต่ละประเภทก็จะมีการรับรองที่ต่างกันไป แล้วก็มีชื่อย่อกับสีที่ไม่เหมือนกันด้วย ดังนี้ โฉนดที่ดินตราครุฑแดง (นส.4) หมายถึง โฉนดที่ดิน ที่ให้กรรมสิทธิ์กับเจ้าของอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะนำไปขาย, โอน,…

Continue Readingโฉนดที่ดินมีกี่ประเภท สีตราครุฑต่างกันอย่างไร