ประกันสังคม มาตาร33

ประกันสังคม มาตรา 33 และสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้

สิทธิในการเบิกจ่าย ประกันสังคม มาตรา 33 ต่าง ๆ ของคนทำงาน ที่สังกัดอยู่ในบริษัทเอกชน หลายคนจะรู้อยู่แล้วว่า จะไม่ได้เท่ากับสิทธิของภาครัฐ ซึ่งบริษัทเอกชน จะจัดการสมัคร ประกันสังคม ม33 และนำส่งเงินเข้า ประกันสังคม ให้ลูกจ้างอัตโนมัติ และลูกจ้างจะกลายเป็น ผู้ประกันตน ทันที โดยการดำเนินงานของ ประกันสังคม จะเป็นการหักเงินในอัตรา 5% ของเงินเดือนทุกเดือน รวมกับนายจ้าง 5% และรัฐบาลอีก 2.75% ประกันสังคมมาตรา33 จ่ายเท่าไหร่ ? สำหรับคนที่สงสัยว่า ประกันสังคมมาตรา 33 จ่ายเท่าไหร่ ? ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับ เงินเดือนของผู้ประกันตน สมมติว่า ผู้ประกันตน ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ก็จะถูกหักเงินสูงสุดไม่เกิน 750 บาท / เดือน ส่วน ผู้ประกันตน ที่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ก็จะถูกหักเงินลดหลั่นกันไปตามอัตรา …

ประกันสังคม มาตรา 33 และสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ Read More »