ประกันสังคม มาตาร 40

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ

 ในระบบของ ประกันสังคม ที่นอกเหนือจาก ประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับคนทำงานปัจจุบัน และ ประกันสังคมมาตรา 39 ที่มีไว้สำหรับอดีตคนทำงาน ที่ยังอยากส่งเงินแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์แล้ว ก็ยังมี ประกันสังคม อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งเป็นของคนทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบบริษัท  เช่น พ่อค้าแม่ขาย เป็นต้น ประกันสังคม มาตรา 40 ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ? หาก ผู้ประกันตน มีเป็นผู้ถือสิทธิ์ใน ประกันสังคมมาตรา 39 จะต้องมีการจ่ายเงินในจำนวน 400 กว่าบาท / เดือน และถ้าถามว่า ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ ? คำตอบมีให้ ผู้ประกันตน เลือก 3 แบบ คือ           1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาท          2. จ่ายเงินสมทบ 100 …

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ Read More »