ประชาธิปไตยคือ

เงินเดือนข้าราชการ

เงินเดือนข้าราชการ – เงินบำนาญ ออกวันไหนบ้าง (ฉบับ Update) ปี2566

สำหรับคนทำงานไม่มีอะไรสุขใจไปกว่า การได้รับเงินเดือนที่เหน็ดเหนื่อยทำงานมา ไม่ว่าเงินเดือนนั้นจะมาก หรือน้อยมันก็สามารถต่อชีวิตไปได้ในเดือนต่อไป ถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่ได้ไม่ถึงก็ตามที ซึ่งเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของบริษัททั่วไปก็จะออกทุกสิ้นเดือน หากติดวันหยุดเงินเดือนก็อาจจะถูกออกก่อนได้ แต่สำหรับ เงินเดือนข้าราชการ จะไม่ได้ออกทุกสิ้นเดือนเหมือนบริษัท แต่จะออกตามกำหนดการของกรมบัญชีกลาง ที่มีการแจ้งวันอย่างเป็นทางการ โดยปกติจะมีการออกก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือนไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้มีการวางแผนการใช้เงินได้ง่ายขึ้น ขั้นของ เงินเดือนข้าราชการ สำหรับ ขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยแบ่งออกตามคุณวุฒิหลัก คือ เงินเดือนข้าราชการ 2566 ส่วนการออก เงินเดือนข้าราชการ 2566 จะมีวันจ่ายเงินไปตามประเภท ดังนี้ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566  สังเกตได้ว่าผู้ที่รับเงินบำนาญจะได้รับก่อน เงินเดือนข้าราชการ ในช่วงเวลา 1 – 3 วัน เพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจสอบจะต้องดูให้ดีว่าเป็นวันไหนกันแน่ เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ได้มีการพูดถึงประเด็น การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ออกเป็น 2 รอบ โดยจะเริ่มปี 2567 นั้น ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วย เพราะคิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ และคนไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินก้อนสำหรับใช้จ่าย แต่เรื่องนี้จะเป็นผลดีหรือไม่ก็ต้องดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนใครที่ตรวจสอบวันในการรับ เงินเดือนข้าราชการ จากกรมบัญชีกลางโดยตรงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา …

เงินเดือนข้าราชการ – เงินบำนาญ ออกวันไหนบ้าง (ฉบับ Update) ปี2566 Read More »

ประชาธิปไตยคือ

ประชาธิปไตยคือ

ประชาธิปไตยคือ ถ้าขอนิยามคำว่า ประชาธิปไตย หลายคนอาจนึกถึงความเสมอภาค หรือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่เรามักจะรับรู้กันแบบทั่วไปอยู่แล้ว เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรี ควรจะเป็นนักการเมืองที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกมา และได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานบ้านเมือง ซึ่งหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่รู้หรือไม่ว่า ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย จริง ๆ แล้วไม่ได้มีเท่าที่เรารู้กัน เพราะมันยังมีบทบัญญัติแยกย่อยออกอีกเป็นข้อ ๆ เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตยคือ หากยึดเอา ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 จะแปลได้ว่า เป็นการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ส่วน Democracy แปลว่าอำนาจสูดสุดในการปกครองจะต้องมาจากประชาชน และรัฐบาลที่เลือกมาจะต้องอยู่ในอำนาจจนครบวาระ ถ้าหากผลงานของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการไว้วางใจให้บริหารต่อไป ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็มักจะใช้ระบบนี้ในการเลือกผู้บริหารงาน 4 หลักการของประชาธิปไตย แค่ความเชื่อมั่นในตัวบุคคลอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป เพราะการที่ประชาชนจะไว้วางใจใรสักคน ก็จะต้องเข้าใจในพื้นฐานของ 4 หลักการของประชาธิปไตย ก่อน ดังนี้ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ สรุปโดยรวมแล้ว ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย …

ประชาธิปไตยคือ Read More »

Scroll to Top