เงินเดือนข้าราชการ – เงินบำนาญ ออกวันไหนบ้าง (ฉบับ Update) ปี2566

สำหรับคนทำงานไม่มีอะไรสุขใจไปกว่า การได้รับเงินเดือนที่เหน็ดเหนื่อยทำงานมา ไม่ว่าเงินเดือนนั้นจะมาก หรือน้อยมันก็สามารถต่อชีวิตไปได้ในเดือนต่อไป ถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่ได้ไม่ถึงก็ตามที ซึ่งเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของบริษัททั่วไปก็จะออกทุกสิ้นเดือน หากติดวันหยุดเงินเดือนก็อาจจะถูกออกก่อนได้ แต่สำหรับ เงินเดือนข้าราชการ จะไม่ได้ออกทุกสิ้นเดือนเหมือนบริษัท แต่จะออกตามกำหนดการของกรมบัญชีกลาง ที่มีการแจ้งวันอย่างเป็นทางการ โดยปกติจะมีการออกก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือนไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้มีการวางแผนการใช้เงินได้ง่ายขึ้น

เงินเดือนข้าราชการ

ขั้นของ เงินเดือนข้าราชการ

สำหรับ ขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยแบ่งออกตามคุณวุฒิหลัก คือ

 • ปริญญาเอก ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท
 • ปริญญาโท ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • ปริญญาตรี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

เงินเดือนข้าราชการ 2566

ส่วนการออก เงินเดือนข้าราชการ 2566 จะมีวันจ่ายเงินไปตามประเภท ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ
 • เงินเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 27 มิ.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 26 ก.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2566

เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ 2566 

เงินเดือนข้าราชการ
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 21 ก.พ. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันอังคารที่ 24 ต.ค. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 2566
 • เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 2566

สังเกตได้ว่าผู้ที่รับเงินบำนาญจะได้รับก่อน เงินเดือนข้าราชการ ในช่วงเวลา 1 – 3 วัน เพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจสอบจะต้องดูให้ดีว่าเป็นวันไหนกันแน่ เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ได้มีการพูดถึงประเด็น การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ออกเป็น 2 รอบ โดยจะเริ่มปี 2567 นั้น ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วย เพราะคิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ และคนไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินก้อนสำหรับใช้จ่าย แต่เรื่องนี้จะเป็นผลดีหรือไม่ก็ต้องดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ส่วนใครที่ตรวจสอบวันในการรับ เงินเดือนข้าราชการ จากกรมบัญชีกลางโดยตรงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา แต่สำหรับคนที่ได้รับสายแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบัญชีธนาคาร, ขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม, ให้ Add Line เพื่อส่งข้อมูล หรือให้กด Link แปลก ๆ แนะนำว่าให้ตัดสายทิ้งไปได้เลย เพราะนั่นคือมิจฉาชีพที่แฝงตัวมา และพร้อมจะนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายติดต่อใครผ่านทางโทรศัพท์ ถ้าหากอยากสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถโทรไปได้ที่ Call Center ของกรมบัญชีกลาง เลขหมาย 022706400 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า