เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน

เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน สำหรับผู้ที่มีภาระในการผ่อนรถ หรือเป็นบ้าน หากมีรายจ่ายที่สวนกับรายรับก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้ง โดยเฉพาะเรื่องการผ่อนบ้านที่ต้องบอกว่ามีราคาค่อนข้างสูง ต่างกันแค่ว่าใครจะเลือกซื้อบ้านแบบไหน หากผู้ที่พอจะมีฐานะอาจไม่เดือดร้อนมาก แล้วก็อาจซื้อแบบเป็นเงินสดได้เลย แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วต้องบอกว่า ส่วนใหญ่มักจะขอสินเชื่อเพื่อความสะดวกในการมีที่อยู่อาศัย ซึ่งนโยบายนี้ทางรัฐบาลได้เสนอให้ผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยที่ชำระไปเพื่อการผ่อนบ้าน สูงสุดถึงปีละ 100,000 บาท และเราจะพาไปดู เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้าง เทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของกรมสรรพากร กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาของกรมสรรพากร โดยผู้กู้จะต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคาร,  บริษัทตามกฎหมาย, ธุรกิจหลักทรัพย์, องค์กรที่มีเงินกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง, บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, นิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์,…

Continue Readingเทคนิคลดหย่อนภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน