ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150 สวัสดิการของพนักงานตามบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยทั่วไปมักจะได้รับสิทธิ์ ประกันสังคม ตั้งแต่ที่เริ่มเข้าทำงานเดือนแรก ส่วนใหญ่จะเป็น ประกันสังคมมาตรา 33 ที่พนักงานต้อง จ่ายเงินประกันสังคม บวกกับนายจ้างจ่ายสมทบในอัตรา 5% เท่ากันในทุกเดือน และรัฐบาลสมทบอีก 2.75% แล้วแต่ว่าพนักงานคนนั้นมีอัตราเงินเดือนเท่าใด ซึ่งการจ่ายที่สูงที่สุดในตอนนี้จะไม่เกิน 750 บาท / เดือน ส่วนสิทธิประโยชน์ก็คือ เราจะได้รับการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกรณีที่ว่างงาน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ หรือการถูกจ้างให้ออก, การเสียชีวิตก็จะได้รับเงินทดแทนตามเงื่อนไขที่ ประกันสังคม กำหนด ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจก็คือ ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 นับว่าเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง แล้วไม่เคยได้ใช้หลักประกันสุขภาพตัวนี้ เพราะคิดว่าการเสียงเงินจำนวนนี้เหมือนกับเป็นการเสียไปฟรี ๆ และถ้า ประกันสังคมปรับขึ้นเงินสมทบ จริงก็อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกันตนได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้ดีขึ้น หรือว่าดูแย่ลงกันแน่ ประกันสังคม …

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150 Read More »