สิทธิประโยชน์ บัตรทอง

สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง?

พื้นฐานการใช้ชีวิตของคนเราที่นอกจากเรื่องอยู่เรื่องกินแล้ว ก็มีเรื่องความเจ็บป่วยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนความรุนแรงของความเจ็บปวดก็แล้วแต่โรคที่เป็น สำหรับผู้มีเงินน้อยก็อาจต้องจำใจไปรับคิวแต่เช้า แล้วก็รอเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจ แต่จะเป็นเวลาไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มารอ โดยผู้ที่จะได้รับประสบการณ์แบบนี้จะต้องมี สิทธิบัตรทอง ซึ่งเป็น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รักษาได้แทบจะทุกโรคตั้งแต่โรคธรรมดาไปจนถึงโรคร้ายแรง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง? สิทธิประโยชน์ บัตรทอง มีดีงนี้ จาก สิทธิประโยชน์ ข้างต้นนับว่าเป็นสวัสดิการที่ครอบคลุมแทบจะทั้งหมด แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินในการเข้ารับการรักษา แต่ถ้าหากสถานพยาบาลนั้นเป็นระดับตั้งแต่ชุมชนขึ้นไป ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องจ่ายเงินจำนวน 30 บาท / ครั้ง ยกเว้นผู้ที่ไม่ประสงค์จ่ายค่าบริการ (สามารถแจ้งความจำนงได้ที่หน่วยบริการ) กับบุคคล 20 กลุ่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่วน สิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม มีดังนี้ ตัวอย่าง 15 โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือเป็นโรคเรื้อรัง การเข้ารับรักษาในสถานพยาบาล           นำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นให้กับ สถานพยาบาลประจำ เพื่อเข้ารับรักษาได้ทันที แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทันทีในพื้นที่อื่น สามารถเข้า สถานพยาบาลปฐมภูมิ ได้ทุกที่ตามนโยบาย และในกรณีฉุกเฉินสามารถเข้า สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ได้เลย           ส่วนคนที่ยังไม่รู้ สิทธิประโยชน์ …

สิทธิประโยชน์ บัตรทอง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง? Read More »