โรคจิตเภท

โรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์

โรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์ โรคจิตเภทเป็นโรคที่หากเรารู้ตัวได้ทัน เราสามารถ รีบเข้าพบแพทย์ เพื่อเข้าสู่กระบวกการรักษาให้เร็วที่สุด ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคจิตเภทได้ และ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข เป็นปกติได้ในสังคม โรคจิตเภทที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นโรคจิต จริง ๆ แล้วบางรายอาจจะมีมุม ที่คนทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่ากำลังป่วยอยู่ จนทำให้อาการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความรุนแรง ทำร้ายตัวเองบ้าง หรือที่หนักก็คือทำร้ายผู้อื่นในสังคม เพราะฉะนั้น เราจึงต้องรู้จักกับโรคนี้ไว้เพื่อไว้สังเกตุตนเอง และ คนรอบข้าง เรามารู้จักกับโรคจิตเภท กันเถอะ โรคจิตเภท คืออะไร โรคจิตเภทหรือ โรคที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Schizophrenia เป็นอาการที่ผิดปกติของสมองที่ส่งผลมาถึงการรับรู้และความคิดที่แตกต่างออกไปจากโลกความเป็นจริง ทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่แปลก ๆ ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และ การอยู่ในสังคม ผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น หลอนประสาท หูแว่ว ขาดการดูแลตัวเอง คิดแค่ว่าจะมีคนปองร้ายตลอดเวลา ส่วนใหญ่โรคนี้จะเริ่มมีอาการ เมื่ออายุเริ่มประมาณ 14-16 ปี หรือช่วงปลายวัยรุ่น และพบได้ประมาณร้อยละ 1 ของประชากร โรคจิตเภท เกิดจากอะไร สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภท …

โรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์ Read More »