เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่?

          เวลาในการใช้ชีวิตของคนเรามักผ่านไปเร็วเสมอ จากเด็กสู่วัยหนุ่มสาว เข้าวัยกลางคนจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่เผลอแป๊บเดียว ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านกับลูกหลานแล้ว และถ้าใครที่เป็น ผู้ประกันตน ในช่วงที่ทำงานอยู่ ก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ในการรับเงินสมทบที่ส่งไปได้ และเราจะมาดูว่า หลัง เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคมเท่าไหร่? ซึ่งประเภทของการจ่ายเงินจะมี 2 ประเภท ดังนี้ กรณีการรับเงินบำเหน็จ เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน กรณีการรับเงินบำเหน็จ หมายถึงการรับเงินก้อนในครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ / ทุพพลภาพ /…

Continue Readingเกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่?