เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่?

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน

          เวลาในการใช้ชีวิตของคนเรามักผ่านไปเร็วเสมอ จากเด็กสู่วัยหนุ่มสาว เข้าวัยกลางคนจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่เผลอแป๊บเดียว ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านกับลูกหลานแล้ว และถ้าใครที่เป็น ผู้ประกันตน ในช่วงที่ทำงานอยู่ ก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ในการรับเงินสมทบที่ส่งไปได้ และเราจะมาดูว่า หลัง เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคมเท่าไหร่? ซึ่งประเภทของการจ่ายเงินจะมี 2 ประเภท ดังนี้

กรณีการรับเงินบำเหน็จ เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน

กรณีการรับเงินบำเหน็จ หมายถึงการรับเงินก้อนในครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ / ทุพพลภาพ / ถึงแก่ความตาย / จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน และสิ้นสุดการเป็น ผู้ประกันตน ถ้าใครจ่ายน้อยกว่า 12 เดือน ก็จะได้รับเงินเท่ากับที่จ่ายให้ ประกันสังคม แต่ถ้าใครจ่ายมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ก็จะได้รับส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีด้วย

กรณีการรับเงินบำนาญ

          กรณีการรับเงินบำนาญ หมายถึงการรับเงินในจำนวนที่เท่ากันแบบรายเดือน โดย ผู้ประกันตน จะต้อง อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ / จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน และสิ้นสุดการเป็น ผู้ประกันตน โดยการรับเงินประเภทนี้จะได้แบบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง แต่ถ้าจ่ายเกิน 180 เดือน ขึ้นไป ก็จะได้รับการเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ทุก 12 เดือน

กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

          กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต เภายใน 5 ปี สิทธิ์นั้นจะตกถึงทายาท โดยคูณจากเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน  แต่ถ้า ผู้ประกันตน กลับเข้าสู่ระบบ ประกันสังคม และเกิดการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินไม่เกิน 60 เดือน ยกตัวอย่างการคำนวน เช่น หาก ผู้ประกันตน ได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท และได้รับ เงินบำนาญ ไปแล้ว 30 เดือน ดังนั้น ทายาทจะได้รับเงินที่เหลือเป็นจำนวน 150,000 บาท

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้

          การยื่นเรื่องเพื่อใช้สิทธิ์จะต้องมีการยืนยันตัวตน หากใครที่อายุถึงแล้วเข้าเกณฑ์ ควรเตรียมเอกสารดังนี้

          1. บัตรประชาชนตัวจริง   2. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ฯ (สปส. 2-01)   3. สำเนาบัญชีเงินฝาก

          ถ้าใครที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้ว ก็สามารถใช้บัญชีนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีธนาคาร และขอย้ำว่าบัญชีที่ผูกกับเลขหมายโทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้

การตรวจสอบ

          เมื่อดำเนินการยื่นเรื่องเรียบร้อย เราก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึง สำนักงานประกันสังคม อีกแล้ว เพราะเราสามารถดำเนิน การตรวจสอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เช่น www.sso.go.th / Application SSO ที่เปิดให้ Download ได้ทั้งระบบ iOS และ Android และช่องทางสุดท้ายกับการ Add Line Official Account ได้ที่ @ssothai ซึ่งสะดวกกว่าการเดินทางไปเองมาก

เราอยากให้ลูกหลานได้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ท่านได้มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ส่วนเราทางประกันสังคมก็จะดูแลท่าน ในเรื่องของการเงิน สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ท่านสามารถตรวจสอบ สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ได้ที่ www.sso.go.th / Application SSO หรือ ถ้าใครไม่สะดวก ที่จะทำแบบออนไลน์ อาจจะต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ประกันสังคมด้วยตนเอง หรือ ท่านให้บุตรหลานของท่าน มาติดต่อเพื่อเป็นการสะดวกต่อ ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางประกันสังคมอยากให้ผู้ที่ได้รับสิทธิประกันสังคม รักษาสิทธิของท่านให้ดี ตลอดจนถึง วัยเกษียณอายุการทำงาน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน เมื่อชราภาพลง


ติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : scnews.live
Facebook : สาระดี มีความรู้
pinterest : SC news live
blockdit : สาระดี มีความรู้

ชอบบทความนี้แชร์เลย
Scroll to Top