เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่?

          เวลาในการใช้ชีวิตของคนเรามักผ่านไปเร็วเสมอ จากเด็กสู่วัยหนุ่มสาว เข้าวัยกลางคนจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่เผลอแป๊บเดียว ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านกับลูกหลานแล้ว และถ้าใครที่เป็น ผู้ประกันตน ในช่วงที่ทำงานอยู่ ก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ในการรับเงินสมทบที่ส่งไปได้ และเราจะมาดูว่า หลัง เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคมเท่าไหร่? ซึ่งประเภทของการจ่ายเงินจะมี 2 ประเภท ดังนี้ กรณีการรับเงินบำเหน็จ เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน กรณีการรับเงินบำเหน็จ หมายถึงการรับเงินก้อนในครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ / ทุพพลภาพ / ถึงแก่ความตาย / จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน และสิ้นสุดการเป็น ผู้ประกันตน ถ้าใครจ่ายน้อยกว่า 12 เดือน ก็จะได้รับเงินเท่ากับที่จ่ายให้ ประกันสังคม แต่ถ้าใครจ่ายมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ก็จะได้รับส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีด้วย กรณีการรับเงินบำนาญ           กรณีการรับเงินบำนาญ หมายถึงการรับเงินในจำนวนที่เท่ากันแบบรายเดือน โดย …

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่? Read More »