โรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์

โรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์ โรคจิตเภทเป็นโรคที่หากเรารู้ตัวได้ทัน เราสามารถ รีบเข้าพบแพทย์ เพื่อเข้าสู่กระบวกการรักษาให้เร็วที่สุด ก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคจิตเภทได้ และ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข เป็นปกติได้ในสังคม โรคจิตเภทที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นโรคจิต จริง ๆ แล้วบางรายอาจจะมีมุม ที่คนทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่ากำลังป่วยอยู่ จนทำให้อาการสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความรุนแรง ทำร้ายตัวเองบ้าง หรือที่หนักก็คือทำร้ายผู้อื่นในสังคม เพราะฉะนั้น เราจึงต้องรู้จักกับโรคนี้ไว้เพื่อไว้สังเกตุตนเอง และ คนรอบข้าง เรามารู้จักกับโรคจิตเภท กันเถอะ โรคจิตเภท คืออะไร โรคจิตเภทหรือ…

Continue Readingโรคจิตเภท อันตารายกว่าที่คิด เมื่อรู้แล้วรีบพบแพทย์