10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี

10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566

          ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39 และ ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นสิ่งที่หลายคนรู้จัก ดังนั้น เราจะมา Update ล่าสุด 10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 ให้ฟังกันว่าสิทธิ์ที่ ผู้ประกันตน ควรได้รับมีอะไรบ้าง การรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 1. คุ้มครองการว่างงาน ใช้ได้กับ ประกันสังคมมาตรา 33 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน ต้องส่งเงินไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีลาออกจะได้เงินชดเชยร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน            2. ค่าคลอดบุตร ใช้ได้กับ ประกันสังคมมาตรา 33 และ ประกันสังคมมาตรา 39 …

10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 Read More »