บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว แต่การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ถือเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะรีบแย่งชิงกัน เพราะถ้าหากช้าเกินไปก็อาจทำให้เสียโอกาสในสิ่งนั้น ๆ ได้ เหมือนกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรก ไปเมื่อปี พ.ศ. 2559 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยวงเงินที่ได้รับ จะสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเปลี่ยนเป็นค่าเดินทางได้ เพียงแค่แสดง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ร้านค้า/เจ้าหน้าที่ดูก็ใช้สิทธิได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับ ขั้นตอน การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดให้ลงทะเบียน 2 แบบ คือ

1. แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ โดยกรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลส่วนตัว, อาชีพ, รายได้ และหนี้สิน, ความต้องการความช่วยเหลือ หากข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่มยืนยัน

2. หน่วยงานรับลงทะเบียน เช่น สำนักงานคลัง, ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, สำนักงานเมืองพัทยา, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

กำหนดจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยปัจจุบันทางภาครัฐปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ66 ไปเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดที่จะจ่ายวงเงินให้ในปี พ.ศ. 2566 หากใครที่ลงทะเบียนผ่าน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ก็จะได้รับการโอนเงินตามกำหนดการ ในจำนวน 2,365 บาท/เดือน/คน ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

1. สินค้าอุปโภค – บริโภค 300 บาท / เดือน

2. สินค้าอุปโภค – บริโภค 600 บาท / เดือน (ภาครัฐจ่ายย้อนหลังให้ในเดือนเดือนเมษายน – พฤษภาคม)

3. ค่าโดยสารสาธารณะ 750 บาท / เดือน

4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท / คน / 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566)

วันที่ 18 มิถุนายน 2566

1. ส่วนลดค่าไฟ 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

2. ส่วนลดค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารออมสิน โดยมีการจ่ายเป็น 2 รอบ คือ

1. เงิน 800 บาท ทุกวันที่ 10 ของเดือน

2. เงินเช่วยเหลือเพิ่ม 200 บาท ทุกวันที่ 20 ของเดือน

ต้องบอกว่าถ้าใครที่ยืนยันตัวตนล่าช้า ก็จะทำให้ไม่ได้รับการโอนเงินย้อนหลัง ดังนั้น ควรทำตามขั้นตอนที่กำหนด จะเกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด ส่วนคนที่เคยลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 มาตั้งแต่ช่วงแรก ก็จะยังได้รับสิทธิอยู่ โดยจะได้ค่าอุปโภค – บริโภคเดือนละ 300 บาท, ค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท / 3 เดือน, ค่าน้ำเดือนละ 100 บาท, ค่าไฟเดือนละ 315 บาท (หากยอดเกินกว่านี้จะต้องจ่ายเอง) และค่าเดินทางเดือนละ 750 บาท

ชอบบทความนี้แชร์เลย
Scroll to Top