โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย อันตราย กว่าที่คิด

เมื่อเข้าสู่หน้าฝนแล้วรู้หรือไม่ว่า ยังมีโรคอันตราย บางอย่างที่แฝงมาด้วย ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับต้น ๆ ไปจนถึงขนาดเสียชีวิต อย่างบางคน ก็อาจผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วกับ โรคไข้เลือดออก โดยสาเหตุของมันเกิดจาก ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำ เชื้อไวรัสเดงกี มาติดคนนั่นเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่ ยุงลาย ได้ดูดเลือด ก็จะทำให้เชื้อฝังเข้าสู่กระแสเลือด และนำไปสู่การเกิด โรคไข้เลือดออก เราจะมาดูกันว่า ภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออก มีผลอะไร แล้วควรดูแลตัวเองยังไงบ้าง

การแสดงอาการ โรคไข้เลือดออก

          สำหรับ การแสดงอาการ ของผู้ป่วยจะไม่ค่อยรุนแรงมากนัก โดยปกติจะมีอาการปวดศีรษะ, มีไข้, หรือปวดตามกล้ามเนื้อ / กระดูก และมีผื่นแดง หากใครติดเชื้อเป็นครั้งที่ 2 จะมีความรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งแบ่งอาการได้ 3 ระยะ ดังนี้

          1. ระยะไข้ ในช่วงนี้ผู้ป่วยจะมีไข้สูงมาก และมีอาการเบื่ออาหารในช่วงเวลาประมาณ 2 – 7 วัน

          2. ระยะวิกฤต ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จะมีไข้ลดลง โดยผู้ป่วย 1 ใน 3 จะมีอาการรุนแรง หากเป็นนานเกิน 2 วัน ต้องรีบไปพบแพทย์

          3. ระยะฟื้นตัว อาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงมีผื่นแดงตามลำตัวอยู่บ้าง

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น โรคไข้เลือดออก

          ส่วน กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออก ไม่ได้จำกัดว่าเป็นใคร แต่โดยมากจะพบในเด็กทารก, ผู้สูงอายุ, คนอ้วน, หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ เช่น โรคเม็ดเลือดแดง, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, โรคเบาหวาน ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันมี วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก แต่จะลดความรุนแรงได้ เฉพาะผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว และมีอายุตั้งแต่ 6 ปี ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น หากจะให้เห็นผลจึงควรมี การตรวจเลือด และปรึกษาแพทย์ ก่อนฉีด

การดูแลตัวเอง เบื้องต้น

          หากยังติดปัญหาในการพบแพทย์ เราจะต้องศึกษาเรื่อง การดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการ ให้คงที่ไว้ก่อน เช่น การรับประทานอ่อน ๆ และดื่มน้ำเปล่าให้พอ หรือไม่ก็อาจดื่มนม, น้ำผลไม้ ส่วนใครที่อาเจียนมาก ๆ ก็สามารถดื่มเกลือแร่ทดแทนน้ำที่เสียไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

การลดความเสี่ยง ในการเกิดไข้เลือดออก

          การลดความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออก สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการป้องกันตนเอง ตั้งแต่การสวมเสื้อผ้ามิดชิด เพื่อไม่ให้ ยุงลาย เข้ามากัด หรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง และที่สำคัญที่สุดก็คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่ก่อให้เกิด โรคไข้เลือดออก เช่น การปิดปากภาชนะขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ ยุงลาย วางไข่ แค่ไม่กี่ขั้นตอน ก็ทำให้เราปลอดภัยจาก ภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออก ได้แล้ว

โรคไข้เลือดออกที่ เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรา และทุกคนในครอบครัวมากที่สุด ซึ่งมีพาหะเป็นยุง จึงทำให้โรคนี้เกิดขึ้นมากในหน้าฝน เพราะมีฝนตกน้ำขังอยู่หลายที่ ทำให้ยุงมาวางไข่ เกิดลูกน้ำ ยุงลายได้มากกว่าฤดูอื่น ๆ และโรคนี้เป็นอันตรายกับเด็ก ๆ มากที่สุด เพราะอาการจะรุนแรงถ้าพ่อแม่ ไม่ใส่ใจดูแลลูก ๆ ของตนเอง ก็อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เราควรป้องกันตั้งแต่ต้น กำจัดแหล่งเกิดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียภายหลัง เพราะถ้ายุงกันขึ้นมาหนึ่งตัว ก็สามารถทำให้เป็น ไข้เลือดออกได้เหมือนกัน เราควรจึงต้องรู้ ตั้งแต่วิธีการป้องกัน การสังเกตุอาการ โรคกลุ่มเสี่ยง ที่จะเป็นไข้เลือดออก ได้มากที่สุด การดูแลตัวเองเบื้องต้น เมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก ข้อมูลข้างต้น ที่ทางเราได้นำเสนอไปนั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับมือกับโรค จะได้ป้องกันได้ไม่มากก็น้อย หวังว่าทุกคนจะเขาใจในสิ่งที่นำเสนอไป และ สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต รู้ทันโรค ทำความเข้าใจกับโรค และ สามมารถรักษาโรคเบื้องตน ได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ ได้ทันเวลา