สวัสดิการรัฐ

ย้ายสิทธิบัตรทอง

ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ต้องไปรอนาน

ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ต้องไปรอนาน การขอ ย้าย สิทธิบัตรทอง ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาล ของประชาชนคนไทยจำนวนมาก สามารถที่จะทำรายการต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ง่ายดาย สามารถทำเสร็จสิ้นภายในวันเดียว ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลย แม้แต่นิดเดียว โดยสามารถทำรายการ การขอ ย้าย สิทธิบัตรทอง ออนไลน์ ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. ซึ่งเป็นวิธีการย้ายสิทธิ ซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าการไปทำเรื่องขอย้ายที่จุดให้บริการ นับว่าเป็นความสะดวกสบาย ที่ถือเป็นสวัสดิการที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเอาใจ และ อำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง   ช่องทางการ ย้ายสิทธิบัตรทอง ง่ายๆ ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ปัจจุบันมีประชาชนที่ใช้ สิทธิบัตรทอง จำนวนมากที่ยังมีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาล ตามสิทธิ ถึงแม้จะสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ ในทุกแห่ง แต่หากมีความเจ็บป่วยเกินศักยภาพของสถานพยาบาล และ ยังต้องติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิในต่างจังหวัด ก็ก่อให้เกิดความยุ่งยาก และ ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก ในปัจจุบันมีช่องทางในการบริการประชาชน ผู้มีสิทธิในบัตรทอง ซึ่งอาศัย หรือทำงานเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานคร สามารถที่จะ ย้าย สิทธิบัตรทอง …

ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ต้องไปรอนาน Read More »

วิธีลงทะเบียนดิจิทัล

วิธีลงทะเบียนดิจิทัล เงื่อนไขล่าสุด ซื้ออะไรได้บ้าง

วิธีลงทะเบียนดิจิทัล เงื่อนไขล่าสุด ซื้ออะไรได้บ้าง พรรคเพื่อไทยมีการนำเสนอนโยบายเรื่อง เงินดิจิทัล 10,000 บาท ในตอนที่หาเสียง และได้มีการประกาศเอาไว้ว่า ถ้าหากได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะแจกเงินให้กับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป โดยต้องถือบัตรประชาชน 13 หลัก และจะเปิดใช้นโยบายนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป แต่นั่นเป็นนโยบายที่เสนอไว้ตั้งแต่แรก เพราะข่าวอัปเดตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปอีก ซึ่งเราจะมาบอก วิธีลงทะเบียนดิจิทัล เงื่อนไขล่าสุด ซื้ออะไรได้บ้าง เงินดิจิทัลคืออะไร เงินดิจิทัล เป็นเงินที่สร้างขึ้นมาด้วยการใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยสกุลเงินนี้ถูกออกโดยธนาคารกลาง และจะอยู่ที่ธนาคารกลางโดยตรง ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ การลงทะเบียน / การยืนยันตัวตน เงื่อนไขที่เราได้ยินในตอนแรกก็คือ ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประชาชน 13 หลัก จะได้รับเงินเข้าแบบอัตโนมัติ แต่ข่าวล่าสุดแจ้งว่าประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ ของรัฐ จะต้อง ยืนยันตัวตน ผ่าน ระบบ KYC …

วิธีลงทะเบียนดิจิทัล เงื่อนไขล่าสุด ซื้ออะไรได้บ้าง Read More »

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด การให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ของรัฐบาลนับว่ามีหลายด้านที่เอื้อประโยชน์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์, การอำนวยความสะดวก, การลดหย่อนค่าโดยสาร, การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ และการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ โดยข่าวล่าสุดก็ได้มีการออกประกาศจากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเราจะพาไปดูว่าการ Update เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 มีขั้นตอนยังไง แล้วต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการยื่นคำขอบ้าง หลักเกณฑ์ในการรับ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์ในการรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบ ทั้ง 3 ข้อ จึงจะสามารถยื่นคำขอได้ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นคำขอ ขั้นตอนการยื่นคำขอ การที่ผู้ยื่นคําขอจะได้รับ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุนั้น ก็จะต้องไปยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลําเนา หากอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯ ให้ไปยื่นคำขอที่สํานักงานเขต แต่ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดให้ไปยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ที่ว่าการอําเภอ, สํานักงานเทศบาล, ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา และผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมกับเอกสาร ขั้นตอนการยื่นคำขอ มีดังนี้ เมื่อรู้หลักเกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไข พร้อมกับขั้นตอนต่าง …

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2566 Update ล่าสุด Read More »

ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด

ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด

ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในหมู่ผู้ปกครอง เพราะโดยปกติแล้วครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี จะได้รับ เงินอุดหนุนบุตร จากรัฐบาลเดือนละ 600 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ซึ่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณ เงินอุดหนุนบุตรประจำปี 2566 จำนวน 998.442 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงได้เสนอไปเรียบร้อย แต่อยู่ ๆ กรมกิจการเด็ก และเยาวชนก็ประกาศเลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร ของเดือนกันยายน 2566 ผ่านหน้าเพจ Facebook อย่างไม่มีกำหนด และบอกว่าจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งบรรดาผู้ปกครองต่างก็พากันเข้าไปถามถึงสาเหตุของการเลื่อนจ่าย เงินอุดหนุนบุตร กันอย่างล้นหลาม จนทำให้เพจถึงกับต้องปิด Comment ไปเลย เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น สื่อต่าง ๆ ก็จับจ้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทั้งทางเบอร์ติดต่อทั่วไป และสายด่วน แต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุย หรือชี้แจงใด ๆ …

ประกาศการเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแบบไม่มีกำหนด Read More »

เงินดิจิทัล 10000

เช็คสิทธิ์การรับ เงินดิจิทัล 10000 นโยบาย พรรคเพื่อไทย

        เช็คสิทธิ์การรับ เงินดิจิทัล 10000 นโยบาย พรรคเพื่อไทย  ประเทศไทยของเราผ่าน การเลือกตั้ง มานานกว่า 3 เดือนแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยัง ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แม้ว่าพรรคที่มาจากการเลือกของประชาชนอย่างพรรคก้าวไกลจะมาเป็นอันดับ 1 ก็ตาม แต่ก็ยังต้องมารอโหวตความเห็นชอบของ สส. สว. ในสภาอีก และสุดท้ายฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมากก็ไม่อาจฝ่าด่านหินนี้ไปได้ ซึ่งนั่นอาจทำให้มีโอกาสสูงที่พรรคอันดับ 1 จะกลายเป็นฝ่ายค้านแทน ดังนั้น เมื่อพรรคอันดับ 1 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ พรรคอันดับ 2 อย่างเพื่อไทย จึงได้ดำเนินการขึ้นด้วยการจับมือกับพรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล เมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนเลยมุ่งไปที่นโยบายต่าง ๆ ในตอนหาเสียง เช่น การแจกเงินดิจิทัล ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งเราจะมา เช็คสิทธิ์การรับเงินดิจิทัล นโยบาย พรรคเพื่อไทย กันแบบเป็นข้อ ๆ ไป           โดย นโยบายการจ่ายเงินดิจิทัลในจำนวน 10,000 บาท นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมันสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ดูแล้วก็น่าจะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งที่เคยมีมา แต่นโยบายนั้นรัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง …

เช็คสิทธิ์การรับ เงินดิจิทัล 10000 นโยบาย พรรคเพื่อไทย Read More »

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กสิทธิ เงื่อนไข และ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เงื่อนไข และ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เป็นโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ อาจเนื่องจากความไม่พร้อม หรือความไม่เข้าใจในระบบการลงทะเบียน ดังนั้น หากใครที่อยากลองอ่านขั้นตอนย้อนหลัง เผื่อไว้สำหรับอนาคตข้างหน้าก็ลองมาดู เช็กสิทธิ เงื่อนไข และ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ผ่านมาว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เงื่อนไขของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากการตรวจสอบของ กระทรวงการคลัง พบว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนมากถึง 1.2 ล้านราย ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับการตรวจสอบ ในกรณีนี้สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร แต่ถ้ายืนยันตัวตนด้วยใบหน้าไม่ผ่านให้ไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ส่วนใครที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ก็จะได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เงินสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 1. เงินจำนวน 300 บาท/คน/เดือน สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์การเกษตร โดยสามารถใช้ได้ภายในเวลา …

เช็กสิทธิ เงื่อนไข และ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 Read More »

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน

แนวคิดของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ใช้เงินในชีวิตประจำวันด้วยสภาพคล่อง ถือเป้าหมายที่เกิดจากรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดยมีขั้นตอนให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หากใครลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเงินสำหรับใช้จ่ายค่าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ในราคาถูกกว่าปกติ ซึ่งก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่ง โดยสิ่งที่ประชาชนจะได้รับภายในเดือน กันยายน 2564 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 1. เงินค่าอุปโภค บริโภค ที่ต้องใช้ภายใน ร้านค้าประชารัฐ แบ่งตามเกณฑ์รายได้ คือ 2. เงินเยียวยาพิเศษ เงินเยียวยาพิเศษ 200 บาท มีกำหนดจ่ายทุกวันที่ 1 ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 ใช้จ่ายได้ตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการคนละครึ่ง …

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน Read More »

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว แต่การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ถือเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักจะรีบแย่งชิงกัน เพราะถ้าหากช้าเกินไปก็อาจทำให้เสียโอกาสในสิ่งนั้น ๆ ได้ เหมือนกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรก ไปเมื่อปี พ.ศ. 2559 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยวงเงินที่ได้รับ จะสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเปลี่ยนเป็นค่าเดินทางได้ เพียงแค่แสดง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ร้านค้า/เจ้าหน้าที่ดูก็ใช้สิทธิได้เลย ขั้นตอนการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับ ขั้นตอน การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดให้ลงทะเบียน 2 แบบ คือ 1. แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ โดยกรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลส่วนตัว, อาชีพ, รายได้ และหนี้สิน, ความต้องการความช่วยเหลือ หากข้อมูลถูกต้องแล้วกดปุ่มยืนยัน 2. หน่วยงานรับลงทะเบียน เช่น สำนักงานคลัง, ที่ว่าการอำเภอ, …

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้อะไรบ้าง Read More »

Scroll to Top