ประกันสังคม

อาการของโรคซึมเศร้า

อาการของโรคซึมเศร้า รู้หรือไม่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช้สิทธิ์รักษาฟรีของประกันสังคมได้แล้ว

อาการของโรคซึมเศร้า รู้หรือไม่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช้สิทธิ์รักษาฟรีของประกันสังคมได้แล้ว จากสภาวะความตึงเครียดที่คนเราต้องเผชิญในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการจราจรที่ติดขัด, ภาวะการเรียนที่หนักเกินความจำเป็น หรือความไม่สมดุลของเวลาในการทำงาน เมื่อมันสะสมหนัก ๆ ก็จะทำให้เกิดความเครียด แล้วนำไปสู่ความผิดปกติด้านความคิด, พฤติกรรม, ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ก็มีโอกาสที่จะเป็น โรคซึมเศร้า ได้ และ อาการของโรคซึมเศร้า รู้หรือไม่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช้สิทธิ์รักษาฟรีของประกันสังคมได้แล้ว อาการของโรคซึมเศร้า อาการของโรคซึมเศร้า ไม่ใช่อาการป่วยทางกายทั่วไปเหมือนไข้หวัด ที่มีอาการของโรคเพียงชั่วครู่แล้วก็หาย แต่ผู้ป่วยที่เกิดอาการนี้ก็เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ บางอย่างที่กระทบจิตใจแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้ผู้ป่วยไม่อยากมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เคยเป็น โรคซึมเศร้า มาแล้ว ก็มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นอีกครั้งหนึ่ง ถ้าใครเคยมีความรู้สึกเศร้าตลอดเวลา, ขี้หงุดหงิด, เฉื่อยชา, นอนไม่หลับ, ไม่อยากอาหาร, คิดสั้น ฯลฯ ให้ลองทำ แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า ว่าเข้าข่ายหรือไม่ หรือสามารถไปพบจิตแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา ภาวะซึมเศร้าในแต่ละวัย ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยทั้งด้านนิสัย หรือเหตุการณ์ที่ประสบมา  เช่น การมองโลกในแง่ร้าย, การถูกทำร้ายร่างกาย, ถูกทารุณกรรม, การล่วงละเมิดทางเพศ, การสูญเสียคนที่รัก, ปัญหาด้านการเงิน, คนรอบข้างไม่ยอมรับ, มีความวิตกกังวล, …

อาการของโรคซึมเศร้า รู้หรือไม่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช้สิทธิ์รักษาฟรีของประกันสังคมได้แล้ว Read More »

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง ขึ้นชื่อว่าเป็น สิทธิประโยชน์ ก็ย่อมต้องได้ประโยชน์ โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่อยู่ภายใต้สังกัดการจ้างในระบบบริษัท ที่มีกฎบังคับว่าจะต้องทำหน้าที่ส่งเงินประกันสังคม และลูกจ้างก็จะกลายเป็น ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินชดเชยระหว่างว่างงาน, เงินชดเชยในการถูกจ้างออก, การรักษาโรคต่าง ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิต โดยการเป็น ผู้ประกันตน จะต้องมีการเลือกสถานพยาบาลไว้ตั้งแต่แรก หากมีการเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับบริการได้เลย ซึ่งบางคนอาจจะ อยากเปลี่ยน หรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม เพราะมีเหตุจำเป็นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองตามช่องทางที่มีการแจ้ง เงื่อนไขในการในเปลี่ยน หรือย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง ปกติแล้ว สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายให้ ผู้ประกันตน สามารถ เปลี่ยน หรือย้ายโรงพยาบาล ได้ ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากมี ผู้ประกันตน บางคนอาจเปลี่ยนที่อยู่ หรือที่ทำงาน ก็จะต้องเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้ และสะดวกมากขึ้น หรือในบางกรณีก็อาจจะเป็นเพราะสถานพยาบาลใหม่ มีการให้บริการที่ดีกว่า …

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ขั้นตอนง่าย ๆ มีอะไรบ้าง Read More »

เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เสียชีวิต

เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ์รับเงินกับประกันสังคมยังไง

เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ์รับเงินกับประกันสังคมยังไง สำหรับ สิทธิ์รับเงินกับประกันสังคม เป็นสิ่งที่ ผู้ประกันตน ทุกคนต้องได้รับ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ สำนักงานประกันสังคม กำหนด ถ้าใครที่เข้าเงื่อนไข แล้ว ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ แค่ทำตามกฎระเบียบก็รอรับเงินได้เลย แต่ถ้าวันหนึ่ง ผู้ประกันตน เกิดเสียชีวิตจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ แล้วใครล่ะที่จะได้รับช่วงต่อนั้น? จะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูก หรือว่าเป็นญาติกันแน่? วันนี้เราเลยจะมาคลายข้อสงสัยที่ว่า เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ์รับเงินกับประกันสังคมยังไง เงื่อนไขการเบิกเงินประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39 กรณีเสียชีวิต ได้ทั้งหมด 3 สิทธิ์ คือ

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150 สวัสดิการของพนักงานตามบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยทั่วไปมักจะได้รับสิทธิ์ ประกันสังคม ตั้งแต่ที่เริ่มเข้าทำงานเดือนแรก ส่วนใหญ่จะเป็น ประกันสังคมมาตรา 33 ที่พนักงานต้อง จ่ายเงินประกันสังคม บวกกับนายจ้างจ่ายสมทบในอัตรา 5% เท่ากันในทุกเดือน และรัฐบาลสมทบอีก 2.75% แล้วแต่ว่าพนักงานคนนั้นมีอัตราเงินเดือนเท่าใด ซึ่งการจ่ายที่สูงที่สุดในตอนนี้จะไม่เกิน 750 บาท / เดือน ส่วนสิทธิประโยชน์ก็คือ เราจะได้รับการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกรณีที่ว่างงาน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ หรือการถูกจ้างให้ออก, การเสียชีวิตก็จะได้รับเงินทดแทนตามเงื่อนไขที่ ประกันสังคม กำหนด ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจก็คือ ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 นับว่าเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง แล้วไม่เคยได้ใช้หลักประกันสุขภาพตัวนี้ เพราะคิดว่าการเสียงเงินจำนวนนี้เหมือนกับเป็นการเสียไปฟรี ๆ และถ้า ประกันสังคมปรับขึ้นเงินสมทบ จริงก็อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกันตนได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะทำให้ดีขึ้น หรือว่าดูแย่ลงกันแน่ ประกันสังคม …

ประกันสังคมประกาศขึ้นเงินสมทบ มาตรา 33 ในปี 2567 เท่าไหร่ สูงสุด 1,150 Read More »

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน

          ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หากเรามีคนใกล้ชิดที่เป็น ผู้สูงอายุ เราก็จะรู้ว่าทางรัฐบาลมีนโยบายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่มีการรับสวัสดิการอื่น ส่วนรายได้ หรือคุณสมบัตินอกจากนี้ รัฐบาล ไม่ได้นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดแต่อย่างใด แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2566 ที่มีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้นโยบายนี้ถูกปรับเปลี่ยน จากการรับแบบถ้วนหน้ากลายเป็นการใช้เกณฑ์ใหม่ว่า ผู้สูงอายุ จะต้องไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งมันทำให้หลายคนเกิดความกังขาว่านี่เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล หรือว่าเป็นการลดรายได้ของประชาชนกันแน่ เพราะเกณฑ์ที่ว่านี้ต้องการปรับใช้เฉพาะกลุ่มที่จำเป็น หรือเดือดร้อน ดังนั้น เราจะมาดูกันว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน! ฉบับนี้ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง จำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่จะเข้าเกณฑ์รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากอิงข้อมูลตัวเลข จำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2565 ที่นำมาจากฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะพบว่า ผู้สูงอายุ มีมากกว่า 12.6 ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 11 ล้านคน ส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ เช่น ข้าราชการเกษียณอายุ …

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับ 2566 ที่ต้องพิสูจน์ความจน Read More »

10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี

10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566

          ประกันสังคมมาตรา 33, ประกันสังคมมาตรา 39 และ ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นสิ่งที่หลายคนรู้จัก ดังนั้น เราจะมา Update ล่าสุด 10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 ให้ฟังกันว่าสิทธิ์ที่ ผู้ประกันตน ควรได้รับมีอะไรบ้าง การรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 1. คุ้มครองการว่างงาน ใช้ได้กับ ประกันสังคมมาตรา 33 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน ต้องส่งเงินไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีลาออกจะได้เงินชดเชยร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน            2. ค่าคลอดบุตร ใช้ได้กับ ประกันสังคมมาตรา 33 และ ประกันสังคมมาตรา 39 …

10 เรื่องประกันสังคมชวนรู้ปี 2566 Read More »

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่?

          เวลาในการใช้ชีวิตของคนเรามักผ่านไปเร็วเสมอ จากเด็กสู่วัยหนุ่มสาว เข้าวัยกลางคนจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่เผลอแป๊บเดียว ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านกับลูกหลานแล้ว และถ้าใครที่เป็น ผู้ประกันตน ในช่วงที่ทำงานอยู่ ก็สามารถยื่นขอสิทธิ์ในการรับเงินสมทบที่ส่งไปได้ และเราจะมาดูว่า หลัง เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคมเท่าไหร่? ซึ่งประเภทของการจ่ายเงินจะมี 2 ประเภท ดังนี้ กรณีการรับเงินบำเหน็จ เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน กรณีการรับเงินบำเหน็จ หมายถึงการรับเงินก้อนในครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตน จะต้องอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ / ทุพพลภาพ / ถึงแก่ความตาย / จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน และสิ้นสุดการเป็น ผู้ประกันตน ถ้าใครจ่ายน้อยกว่า 12 เดือน ก็จะได้รับเงินเท่ากับที่จ่ายให้ ประกันสังคม แต่ถ้าใครจ่ายมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ก็จะได้รับส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีด้วย กรณีการรับเงินบำนาญ           กรณีการรับเงินบำนาญ หมายถึงการรับเงินในจำนวนที่เท่ากันแบบรายเดือน โดย …

เกษียณผู้สูงอายุจะได้รับเงิน ประกันสังคม เท่าไหร่? Read More »

ว่างงาน

ว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้อะไรเมื่อว่างงาน

          ไม่มีใครอยากตกงานในสภาวะเศษฐกิจที่ย่ำแย่ หลาย ๆ ครั้งการหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากบางธุรกิจก็ไม่ต้องการที่จะจ้างคนเพิ่ม แถมบางธุรกิจยังอยากจะให้คนออก เพราะสู้ราคาค่าจ้างไม่ไหว หากใครที่มีงานทำอยู่ก็ขอให้จับให้แน่นไว้ก่อน แต่ถ้าใครที่ตกงานแล้ว หรือว่ามีแนวโน้มจะลาออกจากงานตอนนี้ และมีสภาพเป็น ผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม งั้นลองแวะมาเอาความรู้หน่อยว่า ผู้ประกันตนจะได้อะไรเมื่อ ว่างงาน           สำหรับลูกจ้าง หรือพนักงานที่พ้นสภาพแล้วต้องการได้เงินชดเชย จะต้องทำการ ลงทะเบียน ว่างงาน โดยวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ซึ่ง ผู้ประกันตน จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง แต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจได้ แต่ต้องบอกก่อนว่าได้เฉพาะ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ว่างงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน จะต้องกรอกพวกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ แต่โดยหลัก ๆ แล้วก็จะมีการให้ระบุวันที่ออกจากงาน กับสาเหตุที่ออกจากงานด้วย เนื่องจากว่าทาง ประกันสังคม มี การพิจารณาจ่ายเงินชดเชย เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประกันสังคม …

ว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้อะไรเมื่อว่างงาน Read More »

สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม

สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยู่ในวัยทำงาน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกันไว้ล่วงหน้า เพราะหลังจากนี้ไปเราก็จะได้อนาคตของชาติเพิ่มขึ้นมาอีก แต่รู้หรือไม่ว่าคุณแม่ที่เป็น ผู้ประกันตน จะได้รับ สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม ด้วย หากคุณแม่ไม่ได้เป็น ผู้ประกันตน แต่คุณพ่อเป็น ผู้ประกันตน ก็สามารถเบิกได้เช่นกัน ว่าแต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องคอย Update เรื่อย ๆ เพราะมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากเป็นข้อมูลสด ๆ ร้อน ๆ ที่เพิ่ง Update เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เงื่อนไขในการใช้ สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม มีดังนี้ 1. ต้องมีการนำส่งเงินมากกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนที่จะคลอด          2. การเบิกเงินค่าคลอด ในกรณีที่เป็น ผู้ประกันตน ทั้งสองคน จะใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น          3. คุณแม่จะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน (กรณีเป็น ผู้ประกันตน) เอกสารสำหรับการเบิกค่าคลอดบุตร …

สิทธิ์ในการรับค่าคลอดบุตรของประกันสังคม Read More »

ประกันสังคม มาตาร 40

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ

 ในระบบของ ประกันสังคม ที่นอกเหนือจาก ประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับคนทำงานปัจจุบัน และ ประกันสังคมมาตรา 39 ที่มีไว้สำหรับอดีตคนทำงาน ที่ยังอยากส่งเงินแบบต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์แล้ว ก็ยังมี ประกันสังคม อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งเป็นของคนทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบบริษัท  เช่น พ่อค้าแม่ขาย เป็นต้น ประกันสังคม มาตรา 40 ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ ? หาก ผู้ประกันตน มีเป็นผู้ถือสิทธิ์ใน ประกันสังคมมาตรา 39 จะต้องมีการจ่ายเงินในจำนวน 400 กว่าบาท / เดือน และถ้าถามว่า ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ ? คำตอบมีให้ ผู้ประกันตน เลือก 3 แบบ คือ           1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาท          2. จ่ายเงินสมทบ 100 …

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ Read More »

Scroll to Top